Over functioneel beheer en informatiemanagement

Over functioneel beheer en informatiemanagement is veel te doen. Er blijkt op dit gebied bij veel organisaties behoefte te bestaan aan kennis, ervaring en ondersteuning. Er zijn diverse kleine organisatie en ZZP die hierop die organisaties van dienst zijn. Deze website komt voort uit hun samenwerking of te wel de coöperatie van professionals op het gebied van Functioneel Beheer & Informatiemanagement. Deze samenwerking wordt voor het leesgemak ookwel FB-IM genoemd.

Met deze website wordt u geïnformeerd over de diensten en de samenwerkingsmogelijkheden met FB-IM.

Diensten

FB-IM is gespecialiseerd in functioneel beheer en informatie-management, producten en diensten die geleverd worden zijn:

Het product of de dienst die u zoekt niet gevonden in bovenstaand overzicht? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Samenwerking gezocht

Heeft u als organisatie (regelmatig) te maken met vraagstukken op het gebied van functioneel beheer en informatiemanagement maar heeft u geen of onvoldoende capaciteit daar invulling aan te geven dan komen wij graag met u in contact om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. U kunt ons hierover bereiken op 06-29512777.

Zoeken


BiSL & Functioneel Beheer - Informatiemanagement

Functioneel beheer is het beheerdomein dat namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk is voor de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening (IV) in aansluiting op de bedrijfsprocessen. In dit beheerdomein is informatiemanagement de benaming voor de richtinggevende processen.

Omdat BiSL (Business information Services Library) de nodige handvaten voor een adequate invulling van functioneel beheer en informatiemanagement omvat wordt het begrip herhaaldelijk op deze website genoemd. BiSL is een framework waarin de processen voor functioneel beheer en informatiemanagement worden beschreven.

Deze website is een initiatief van FB-IM. FB-IM is een samenwerkingsorganisatie tussen professionals, veelal ZZP-ers en kleine organisaties, die actief zijn op het gebied van Functioneel Beheer & Informatiemanagement.

 

 

Het BiSL Framework